જોક્સ : લાલા તે, અહીંથી કોઈ વાંદરાના ટોળા ને જતા જોયું!

0
220

એક કાકાએ લાલા ને પૂછ્યું : અહીંથી કોઈ વાંદરાના ટોળા ને જતા જોયું…. લાલો : કેમ તમે છુટા પડી ગયા લાગો છો….!? …😋ધોઈ નાખ્યો😋… ———– ખાણી પીણીવાળાઓ એ હંમેશા બોર્ડ માર્યું હોય છે.. લગ્ન તેમજ શુભ પ્રસંગે ઓર્ડર લેવામાં આવે છે..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here